תקנון הרשמה

תקנון מרכז חוגים קהילתי – בת חפר.

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של מרכז קהילתי בת חפר
 להלן תקנון החוגים:

הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים על מנת שנוכל להמשיל ולשרת אתכם ביעילות ובנאמנות

כללי

 • חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה 9.23 ועד ה 31.8.24 (אלא אם כן צוין אחרת)
 • ימי פעילות בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר.
 • מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים.
 • לא יינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי חופשה המצוינים בלוח חופשות זה.
 • המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג.
 • המרכז הקהילתי יהיה רשאי לפי שיקול דעת לשנות את מפעיל החוג, ימים ושעות פעילות ו/או לבטל או לאחד חוגים.
 • במקרה של סגירת חוג על ידי המרכז הקהילתי, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות של משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע בפעילות השוטפת.
 • שיעור שיבוטל ע"י המרכז הקהילתי, יוחזר במועד חלופי שיקבע ע"י המדריך.
 • המרכז הקהילתי אחראי על המשתתפים בחוגים רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג בהתאם להנחיות המדריך ולשימוש סביר ובטיחותי.
 • המרכז הקהילתי מתחייב למספר המפגשים מינימלי בשנה של 36 מפגשים לחוג שבועי, ו 72 מפגשים לחוג של פעמיים בשבוע (חופשות החגים כלולות בתחשיב המחיר).
 • המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של המשתתפים.
 • אין כניסת הורים לחוגי הילדים (גם לא בשיעורי ניסיון) – נוכחות ההורים מפריעה למהלך השיעור.

חיסורים

 • התשלום בגין הפעילות הינו שנתי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 • אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים לפחות), או נפגע בתאונה ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי מתאים בתוך חודש ימים מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורה יחסית של החוגים בהם לא השתתף.

תשלומים

 • התשלום לחוגים יוסדר מראש עבור כל חודשי הפעילות בכרטיס אשראי או במזומן בפרישת תשלומים של החל מתאריך 1.9.23  ועד  8.24.
 • לא תינתן אפשרות לתשלום חודש בחודשו.
 • תשלום בהמחאות יתאפשר במקרים חריגים יתבצע מראש, תאריך פירעון הראשון לכל חודש .
 • עבור שיק או כרטיס אשראי שחזר יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 20 ש"ח .
 • במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות. (התשלום יחושב לפי חודשי רבעים )
 • לא ניתן יהיה לפרוש את התשלומים מעבר למועד סיום פעילות החוג – באותה שנת פעילות.
 • משתתף שלא יעמוד בתשלומים , תהיה הנהלת המרכז הקהילתי  רשאית להפסיק השתתפותו לאלתר.
 • משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי , לא תורשה להשתתף בפעילות המרכז הקהילתי עד לסילוק החוב.
 • שיעור התנסות ראשון חינם -במידה  והמשתתף יירשם לחוג, שיעור זה יכלל בתשלום החודשי .

הנחות

 • 5% הנחה על חוג שני ומעלה לכל משתתף מבית אב, עבור חוגי ילדים בלבד .
 • 10% הנחה להורה יחידני עבור חוגי ילדים בלבד.
 • 20% הנחה תינתן לגמלאים תושבי בת חפר עם הצגת תעודת גמלאי (למעט חוגים מסובסדים)
 • הנחה תינתן על החוג הזול מבין החוגים.
 • ניתן להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הנחות יישובית.
 • אין כפל הנחות.

ביטול השתתפות בפעילות

 • ביטול השתתפות בחוג יעשה בכתב בלבד למייל: hugim@bathefer.net
 • טופס בקשה לביטול ניתן להוריד מאזור הטפסים באתר מרכז חוגים קהילתי בת חפר
 • ביטולים / שינויים בחוג יכנסו לתוקף החל מה -1 לחודש העוקב.
 • במקרה של ביטול, המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות בחוג עד סוף תקופת התשלום .
 • באחריות המשתתף בלבד ליידע את המרכז הקהילתי על הפסקת השתתפות בחוג ,לוודא קבלה וביצוע .
 • אין ביטול רטרואקטיבי של החוג, ולא יינתן החזר כספי בגינו.
 • עבור ביטול חוג המרכז הקהילתי יגבה דמי טיפל בסך 40 ₪ . (חד פעמי)
 • בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד 30/3/24 בלבד. לאחר מועד זה לא יבוצעו ביטולים.

סדנאות

 • סדנאות לא נכללות במסגרת הנחות המרכז הקהילתי.
 • התשלום הינו עבור השתתפות מלאה.
 • אין זיכוי בגין השתתפות חלקית.

תקנונים / חריגים

 • COMM&FIT
 • כל ביטול / שינוי במסלול המנוי (שנתי/חצי שנתי/3 חודשים) לפני מועד סיימו יבוצע חיוב רטרואקטיבי –על פי יחידת החיוב המתבקשת
 • בקשת השינוי מחייבת העברת בקשה בכתב.
 • בית ספר למוסיקה
  במקרה של ביטול שיעור פרטי בהודעה מראש של 24 שעות לפני השיעור – יקבע שיעור במועד אחר.
  *אפשרות זו ניתנת לניצול עד שלושה שיעורים בשנה.

בחוגים שנתיים (12 חודשי פעילות) תתאפשר הקפאה  של עד חודש בשנה.

הנרשמים מחויבים גם בתקנונים הנ"ל:

הקפדה הדדית על התקנון תאפשר לכולנו בהירות וסדר במהלך שנת הפעילות.

בתודה
ועד מקומי בת חפר – מרכז חוגים קהילתי

בת חפר ת.ד 888
טל: 09-8781090
מייל: hugim@bathefer.net