תקנון חדר כושר

תקנון הרשמה ושימוש בחדר כושר – בת חפר

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את התקנון, תודה.

שימוש בחדר הכושר

 • האימון בחדר הכושר בהשגחת מדריך מוסמך בלבד
 • יש להישמע להוראות המדריכים
 • הכניסה לחדר הכושר לבעלי מנויים בלבד אשר שילמו דמי מנוי
 • הכניסה לחדר הכושר בלבוש מתאים, נעלי ספורט ומגבת אישית
 • בהתאם לחוקי הספורט, חובה להמציא אישור רפואי על בריאות תקינה לפעילות חדר הכושר
 • בדוק את המכשיר לפני תחילת תרגיל וקרא בעיון את הוראות ההפעלה
 • אין להשתמש במכשיר כאשר דרך השימוש הנכונה בו אינה מוכרת למתאמן
 • חובה להחזיר את המשקולות למקומן בגמר האימון
 • השימוש במכשיר אירובי – עד 30 דק' בזמן עומס בחדר כושר
 • חיסורים– התשלום בגין הפעילות הינו בהתאם למסלול הרישום ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 • באם חלה המשתתף במחלה (ממושכת שבועיים לפחות) או נפגע בתאונה ימסור על כך

הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי מתאים בתוך חודש ימים מתאריך האירוע. במקרה זה 

יזוכה המשתתף בתמורה יחסית

תנאי ביטול מנוי :

 • ביטול השתתפות יעשה בכתב בלבד. 
 • טופס בקשה לביטול נמצא באתר מרכז החוגים הקהילתי בת חפר (תחת טפסים)
 • ביטול יכנס לתוקף החל מה 1- לחודש העוקב
 • במקרה של ביטול, המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות בחוג עד סוף תקופת התשלום
 • באחריות המנוי בלבד ליידע את המכון על הפסקת השתתפות בחוג ולוודא כי מנהל המכון קיבל את הבקשה וטיפל בה.
 • לא יתאפשר ביטול רטרואקטיבי של המנוי ולא יינתן החזר כספי בגינו
 • עבור ביטול המנוי יגבה דמי טיפול חד פעמיים בסך 40 ₪

חובת תשלום ביטוח מבוגר בלבד 60 ש"ח  


יש למלא הצהרת בריאות
בזמן ההרשמה לחדר כושר.

מאחלים לכם אימון נעים
צוות חדר הכושר